Twój partner
w transporcie
kolejowym

Kim jesteśmy?

O nas

Firma Olavion została założona w 2014 roku, od 2018 roku aktywnie świadczy usługi przewozowe i spedycyjne. Rozpoczynając działalność obsługiwała dwóch głównych klientów, dziś znacząco poszerzyła portfel stałych partnerów biznesowych, współpracując zarówno na bazie długoletnich kontraktów, jak i przewozów spotowych. Aktywnie różnicujemy grupy przewożonych ładunków, stale zwiększamy zasięg geograficzny realizowanych połączeń kolejowych oraz wzmacniamy potencjał przewozowy do ich obsługi. Posiadany potencjał techniczny umożliwia realizację przewozów na poziomie co najmniej 2,5 mln ton rocznie.

Zapoznaj się!

oferta

Kolejowe przewozy towarowe

Usługi eksperckie i doradztwo

Spedycja krajowa i międzynarodowa

Poszukujemy pracowników
do naszego Zespołu!

+48 533 048 468

sekretariat@olavion.pl

handel@olavion.pl

Olavion Sp.z o.o. Siennicka 25,
80-758 Gdańsk

Dyspozytor całodobowy +48 729 059 124 dyspozytor@olavion.pl